ايران برابر کامبوج، هم 3 امتياز را مي خواهد و هم تعداد گل زده بالاترپيش نمايش صعود

0 42

اميرعباس زمانيان – خبرنگار: با کسب پيروزي دلچسب مقابل بحرين در منامه، حالا شاگردان اسکوچيچ بايد به مصاف کامبوج بروند. حريفي که بيشتر شبيه به زنگ تفريح مليپوشان است و يوزها براي صعود بيچون و چرا به دور بعد، بايد هم کامبوج و هم عراق را مغلوب کنند. آنگاه ديگر تفاضل گل نيز مهم نيست.

فردا شب از ساعت 19:00 بهوقت ايران، سوت آغاز سومين بازي سرنوشتساز تيمملي ايران مقابل حريفان چهارگانه به صدا درخواهد آمد. اگرچه انتظار هواداران از تيمملي ايران صعود قاطعانه نظير ژاپن، استراليا و سوريه بود، اما بايد توجه کرد که درنهايت 12 تيم به مرحله نهايي ميروند و تيمي که از ابتدا صعودش را قطعي کرده نيز بايد منتظر تيم آخري بماند که با احتمالات خاص راه صعود خود را پيدا ميکند.

با اين حال اما 2 پيروزي متوالي تيم ايران سبب شده تا شاگردان اسکوچيچ فرصت بسيار خوبي براي صدرنشيني داشته باشند. در حالت رويايي، با برد ايران مقابل کامبوج و تساوي عراق برابر هنگکنگ، تيمملي حتي با متوقف کردن عراق نيز صدرنشين خواهد شد. در حالت خوشبينانه، ايران 2 برد از بازيهاي باقيمانده کسب خواهد کرد تا سر گروه شود اما حالت ديگري هم وجود دارد: پيروزي کامبوج و تساوي برابر عراق با اين پيشفرض که هنگکنگ به ياران بشار رسن ببازد.

در چنين شرايطي ايران بالاتر از بحرين دوم ميشود و براي صعود در کنار 7 تيم ديگر، جدول تيمهاي دوم را تشکيل ميدهد؛ جايي که به خاطر حذف کره شمالي، 2 بازي هر تيم با تيم قعرنشين گروه خود محاسبه نشده و هرکدام 6 بازي دارند. اين قانون باعث شده تا تيمملي ايران متضرر شود چرا که 2 پيروزي برابر کامبوج ميتوانست مسير صعود تيمملي را هموار کند.

نکته ديگر اينکه با توجه به صدرنشيني قطر (ميزبان جام جهاني)، 5 تيم دوم به مرحله بعدي ميروند يا به عبارتي 3 تيم حذف ميشوند. حذف شده اول تاجيکستان بود که هيچ راهي براي صعود ندارد. لبنان که در بازي روز گذشته تا دقيقه 86 از ترکمنستان پيش بود هم به شکلي دراماتيک بازي خود را واگذار کرد تا اين تيم نيز در موقعيت حذف قرار گيرد. لبنان اکنون 10 امتيازي است اما بازي آخر را بايد مقابل کره جنوبي برگزار کند و فقط در صورت پيروزي شانس بالاي صعود خواهد داشت.

با حذف لبنان و تاجيکستان، فوتبال آسيا بايد فعلا از بين اين تيمها، 5 صعودکننده را انتخاب کند: ايران، ازبکستان، امارات و عمان (9) و چين و اردن (7). در اين بين عمان شانس بيشتري براي صعود دارد چرا که بايد بازي آخر را مقابل افغانستان برگزار کند اما ايران، ازبکستان و امارات با تيمهاي صدرنشين رودررو خواهند شد. پس ميتوان تيم برانکو ايوانکوويچ را يکي از تيمهاي صعودکننده دانست.

اما چه تيمي حذف خواهد شد؟ اگرچه نتايج قابل پيشبيني نيستند اما اردن کار سختتري براي صعود دارد. با اين پيشفرض که ايران، ازبکستان و امارات يک تساوي از بازي آخر بگيرند، اردن بايد حداقل يک پيروزي را از دو بازي باقيمانده به دست آورد. آنها با کويت باانگيزه و استرالياي صدرنشين روبرو ميشوند و به همين خاطر شايد شانس کمتري داشته باشد.

اما اين سکه روي ديگري هم دارد که اردن و لبنان را اميدوار ميکند. اينکه کره جنوبي و استراليا پس از قطعي شدن صعود باانگيزه کمتري وارد زمين شوند و همين، فرصتي شود براي شگفتي بزرگ. به هر حال ايران براي قطعي شدن صعود، به دو پيروزي نياز دارد و براي زنده ماندن شانس، به شکستناپذيري برابر عراق. باخت امروز لبنان به سود ايران شد اما سرنوشت تيم اسکوچيچ در دست خودش است.

تيمملي حالا دو بازي ديگر مقابل کامبوج و عراق دارد که پيروزي در يکي از اين مسابقات، محتمل است. بنابراين ايران با 15 امتياز به استقبال هفته آخر خواهد رفت و اگر شگفتي خاصي در بازي هنگکنگ – عراق رخ ندهد، ياران بشار رسن نيز 17 امتيازي، بازي سرنوشتساز مقابل ايران را برگزار خواهند کرد. بنابراين اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، ايران براي صدرنشيني بايد هر 2 بازي پاياني را پيروز شود.

اما طبق قانون اي اف سي، برترين تيمهاي دوم نيز راهي مرحله بعدي ميشوند و حضور قطر (ميزبان جام جهاني) در دور مقدماتي سبب شده تا 5 تيم از 8 تيم دوم جواز صعود به مرحله نهايي را کسب کنند. به عبارتي تنها 3 تيم دوم حذف خواهند شد و حالا پس از بررسي حالت سرگروهي ايران، به سراغ شرايطي ميرويم که تيمملي به عنوان برترين تيم دوم صعود کند.

شايد توضيح تکراري مصوبهاي اف سي نيز لازم باشد: با توجه به کنارهگيري کره شمالي، براي ايجاد شرايطي برابر و عادلانه، اي اف سي در انتخاب برترين تيمهاي دوم، نتايج اين تيمها نسبت به قعرنشين گروه را محاسبه نميکند. بنابراين در جدول تيمهاي دوم، هر يک 6 بازي را خواهند داشت.

اکنون به ترتيب لبنان (10)، ازبکستان، امارات، ايران و عمان (9)، چين و اردن (7) و تاجيکستان (4) قرار دارند. تاجيکها با توجه به اينکه تنها يک بازي ديگر پيش رو دارند، از همان حالا حذف شدهاند. در واقع از گروه F تيم دوم قطعا به مرحله بعدي صعود نخواهد کرد. حالا بايد به سراغ 2 تيم حذف شده ديگر برويم.

چين و اردن تنها تهديدکنندگان ايران براي جلوگيري از صعود به عنوان برترين تيم دوم هستند. چين يک بازي با مالديو خواهد داشت که تيم آخر گروه نيست و احتمالا در آن برنده خواهد شد و يک ديدار با سوريه نيز دارد که تساوي، نتيجه محتملي در آن خواهد بود. بنابراين ميتوان چين را تيم حداقل 10 امتيازي و حداکثر 11-13 امتيازي دانست. حذف تاجيکستان با توجه به باخت مقابل ژاپن، قطعي است

اردن يک بازي با کويت خواهد داشت و يک بازي با استراليا. اگر آنها به کويت ببازند، احتمال دارد اصلا تيم دوم نشوند چرا که کويت بازي آخر را برابر چين تايپه برگزار خواهد کرد. اردن اگر دست به يک شگفتي بزرگ نزند و 4 امتياز از اين دو بازي نگيرد، موقعيت برتري نسبت به ايران نخواهد داشت. البته اين احتمال با فرض شکستناپذيري ايران مقابل عراق مطرح ميشود. 14 تفاضل ايران از بين خواهد رفت؛ اگر کره شمالي انصراف نميداد، حالا خيال ايران از صعود تا حد زيادي راحت بود. تساوي در بازي اردن – کويت، به سود ايران خواهد بود.

نکته مهم اين است که ايران با تفاضل گل +5 شرايط خوبي را در جدول دارد. ازبکستان بايد با عربستان بازي کند که ديدار دشواري است و امارات با ويتنام بازي خواهد کرد. يعني هر 3 تيم ايران، ازبک و امارات با تيمهاي صدرنشين روبرو خواهند شد. ازبکستان براي صعود به حداقل يک تساوي از بازي با عربستان نياز دارد.

در اين بين عمان با افغانستاني ديدار ميکند که پيروزي در آن محتمل است. بنابراين عمان را به همراه لبنان بايد يکي از تيمهاي صعودکننده به مرحله نهايي دانست و 5 تيم ديگر با شرايط کنوني از بين ايران، ازبک، امارات، چين و اردن انتخاب خواهند شد. عمان با پيروزي مقابل افغانستان، صعودش را قطعي خواهد کرد. براي جمعبندي بايد گفت که پيروزي مقابل کامبوج و تساوي برابر عراق به احتمال بسيار زياد منجر به صعود ايران ميشود مگر اينکه از 4 حالت روبرو سه تا رخ دهد و ايران هم نتواند عراق و کامبوج را ببرد: 1) امارات ويتنام را شکست دهد، 2) ازبکستان با عربستان مساوي کند، 3) چين مالديو را ببرد و با سوريه مساوي کند و 4) اردن، کويت را ببرد و با استراليا مساوي کند. شرايط امارات مثل ازبکستان است؛ حداقل يک امتياز از بازي با ويتنام يا يک پيروزي.

چين از بازي با مالديو و سوريه به 4 امتياز نياز دارد اما براي اطمينان خاطر، اين تيم بايد 6 امتياز کسب کند. در يک جمله، شکست ايران برابر عراق حذف ايران را در پي خواهد داشت و پيروزي مقابل اين تيم، صعود را قطعي ميکند. تساوي نيز احتمالاتي را به دنبال دارد که اغلب آنها حکم به صعود ايران مي‌دهند.

یک چشم لبخند و یک چشم اشک

ن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.