محکومیت استقلال با شکایت سایپا

0 18

کمیته وضعیت بازیکنان 2 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

به گزارش پرسپولیس نیوز نقل از سایت فدراسیون فوتبال،کمیته وضعیت بازیکنان 2 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

پس از اعلام شکایت از سوی باشگاه سایپا ( خواهان) علیه باشگاه استقلال( خوانده) در خصوص مطالبه حق آموزش سینا خادم پور، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه استقلال به پرداخت 750 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 16350000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

باشگاه ورزشی استعداد درخشان آمل ( خواهان) علیه نساجی مازندران (خوانده) در خصوص مطالبه غرامت آموزشی امیرحسین اسماعیل زاده به مبلغ 200 میلیون ریال، خواسته خواهان به مبلغ 200 میلیون ریال به دلیل انعقاد اولین قرارداد حرفه ای بازیکن با باشگاهی غیر از باشگاه خوانده، مستند به بند یک ماده 23 مقررات نقل و انتقالات مصوب 1396، مردود اعلام شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.