همراه ما باشید
پیروزی نیوز
پايگاه خبري پیروزی نيوز

گفت و گو

سپهر حیدری: عصبانیت بازیکنان می‌تواند برای پرسپولیس گران تمام شود

سپهر حیدری: عصبانیت بازیکنان می‌تواند برای پرسپولیس گران تمام شود