با وجود حساب خالی، میلیاردها تومان درآمد در انتظار پرسپولیس استعبور از باتلاق مالی

0 18

مهدی وفامنش – خبرنگار: صحبت درباره مشکلات مالی پرسپولیس حرف تازه‌ای نیست. شاید برای بسیاری جذاب باشد ولی به‌طور قطع برای ما هواداراناین‌گونه نیست.

هشداری که ما‌ه‌ها قبل از این داده بودیم و حالا شاهد رویداد آنهستیم. شرایطی که در تشریح وضعیت آن‌ اصطلاح پیشخور شدننه‌تنها درست نیست بلکه یک آدرس اشتباهی تلقی می‌شود و درادامه به توضیح بهتر موضوع خواهیم پرداخت تا بهتر متوجهبشوید که داستان از چه قرار است و پرسپولیس چرا این‌گونهازنظر مالی کم آورده است، آن‌هم در شرایطی که فصل جدیدآغازشده است و بخشی از تعهدات سال قبل انجام‌نشده است وبرای این فصل هم هنوز دریافتی نداشته‌اند.

*کم‌کم صدای بازیکنان به گوش می‌رسد

اگر هنوز صدای اعتراض بازیکنان پرسپولیس، چندان بلند نشدهکه دنیا را به هم بریزد، دلایل خاص خودش را دارد. اگر هم کمکمی‌کند که بازیکنان بیشتر صبر کنند باید بگوییم نه‌فقط ما که درحوزه خبر حضور داریم که هواداران بیشتر از ما می‌دانند؛ بازیکنان، دندان روی جگر گذاشته‌اند. با این وجود این مهر سکونبا هر تلنگری حتی اگر یک پیروزی باشد می‌تواند بشکند.

اگر به مسوولان در پرسپولیس و بالاتر از آن نیز کمک می‌کند بایدگفت، همین حالا هم اندک‌اندک زمزمه‌هایش بلند شده و نجواهاییاز درون تیم شنیده می‌شود.

بازیکنان صبر کرده‌اند چون بعد از چک‌وچانه‌هایی که زدند، پذیرفتند، صبر کنند تا باشگاه هر آنچه از نقدینگی را به دستمی‌آورد، برای بستن پرونده بدهی خود به پرسپولیس، هزینه کند. بعد هم شاهد بودند که مدیریت تغییر کرد و طبعا مدیر جدید تابیاید و مستقر شود و بفهمد در اطرافش چه خبر است، زمان لازمدارد. با این وجود، توقع فقط از مدیریت باشگاه نیست. بالاخره اینپرسپولیس، سرمایه این مملکت است. یعنی هیچ تعهدی نسبت بهآن وجود ندارد، غیر از این‌که آقای بالای سرش باشند؟ یعنی دریک چنین زمانی نباید به دادش برسند؟ اگر قرار نیست چنینباشد، پس بعضی تیم‌های دیگر با هزینه‌های بیشتر و درآمد کمتر، بدون پاداش‌های میلیون دلاری آسیایی، چگونه خودشان را ادارهکرده‌اند؟ بالاخره یه سوال حسابی، یک جواب حسابی هممی‌خواهد.

*معجزه فینال آسیا برای نجات پرسپولیس

الان اوضاع در پرسپولیس، از این قرار است که هنوز تکلیفمطالبات بازیکنان از سال قبل روشن نشده، بازیکنان جدید به‌صفمطالبه گران اضافه‌شده‌اند. بعضی بازیکنان دراین‌باره می‌گویندجدای از توافق قراردادی خودشان، آن 10 درصدی که قرار بودبرای شروع فصل به اعضای تیم پرداخت شود هم نپرداخته‌اند. چند روز قبل هم خبری منتشر شد که بازیکنان از یحییگل‌محمدی، پول قرض گرفته‌اند. در این میان بازیکنی مثل میلادسرلک هم تا این‌جا یک چیزی بدهکار خودش شده است. باشگاهبه او 500 میلیون تومان داد در حالی که برای دریافت رضایتنامهباید یک و نیم میلیارد تومان به شهر خودرو پرداخت می‌کرد. اینوضعیت در حالی است که بازیکنان فصل قبل هنوز بابت فصلی کهتمام شد به‌ویژه آفر قهرمانی و آفر آسیایی طلبکار هستند. درواقع پول بعدی که توسط کارگزار به باشگاه برسد باید برایتسویه بدهی سال قبل هزینه شود یا پرداخت بخشی از تعهداتامسال که بازیکنان دلشان خوش باشد؟

باقی هزینه‌های این فصل را باید از کجا تامین کند، فرض کنیم کهپاداش آسیایی در کار نبود. آیا پرسپولیسی که تا قبل از پایان مهر75 میلیارد تومان از 110 میلیارد تومان را هزینه کرده است، می‌توانست همین وضعیت بحرانی را هم ادامه بدهد؟

به این ها اضافه کنیم، هزینه‌های هنگفت دیگری که شاید تا پایانفصل، شامل حال ما شود و از آن جمله 70 هزار دلاری بود که تاامروز 22 آبان باید به اینیگو پرداخت می‌شد ولی احتمالا آنپرونده هم وارد پروسه فوقش جریمه‌اش را می‌دهیم، خواهد شد. حالا تصور کنید که پرونده‌های کالدرون و خوآکین و بودیمیر کهتقریبا همزمان به دادگاه حکمیت ورزش رفته است، با هم و تا پایانفصل به سرانجام نهایی برسد و معلوم نیست، دلار هم در آن زمانچه قدر باشد.

تمام این هزینه قرار است در حالی انجام شود که کارگزار 23 مهربیانیه داد و اعلام کرد، 75 میلیارد تومان از 110 میلیارد را دادهاست.

با این اوصاف باید گفت، صعود پرسپولیس به فینال آسیا کارهیچ‌کس نبود و فقط کار خود خدا بود که به دل میلیون‌ها هوادارپرسپولیس نگاه کرد. به این نگاه کرد که هیچ‌کس حاضر نیست هیچقدمی برای پرسپولیس بردارد و اگر خودش دست به کار نشود، بازیکنان پرسپولیس را باید همان نیم‌فصل که رسید، مرخص کنندو بگویند دیگر امکان اداره باشگاه وجود ندارد. در واقع، صعود بهفینال که البته عربستانی‌ها به آن‌هم نظر دارند، معجزه‌ای بود کهبرای پرسپولیس روی داد.

*فقط 100 میلیارد تا آخر فصل؟!

با فرض این‌که  قیمت دلار در زمان دریافت این پاداش 30 هزارتومان باشد با احتساب کسورات، درصدهایی که برای انتقال وتبدیل ارز اتفاق خواهد افتاد و سهم بازیکنان از پاداش، بهترینتصور این است که پرسپولیس 45 تا 50 میلیارد تومان از اینناحیه درآمد داشته باشد. سهم بازیکنان از این پاداش حداقل 25 درصد ارزیابی می‌شود.

و اما پرسپولیس نزد کارگزار چه قدر دارد؟ حدود 35 میلیارد تومانبر اساس رقم پایه باقی‌مانده است. این روزها صحبت می‌شود کهباشگاه اسپانسر جدیدی برای پایین و بالای شماره پیراهنبازیکنان پیداکرده و سهمش از درآمد آن حدود 10 میلیارد تومانخواهد بود. قرار است امتیاز پخش مستند پوکر هم فروخته شود واگر طرح کارت هواداری را که معمولا هواداران در آن مشارکتزیادی ندارند، در نظر نگیریم، پرسپولیس حدود 50 میلیارد توماندیگر هم از کارگزار می‌گیرد. آیا با 100 میلیارد تومان دیگرمی‌شود هزینه‌های این باشگاه را تا پایان فصل پاسخ‌گو بود؟

*از سامانه‌های پیامکی طلبی نمانده است؟

این وضعیت در حالی حاکم است که طبق سر رسیدهای پرداخت، مندرج در قرارداد، کارگزار تا پایان آذر حدود 10 تا 12 میلیاردپرداختی به باشگاه خواهد داشت که تازه اگر قرار نباشد آن راپای پول قرض شده بابت خرید یورویی بدهند که بالاخره باید بهبرانکو پرداخت می‌شد. پس تکلیف این هزینه‌ها چه می‌شود. پرسپولیس باید از کجا پول بیاورد؟

دراین‌باره بعضی از احتمال دریافت مطالبات از سامانه‌هایپیامکی سخن می‌گویند. آیا این خبر درست است. آیا اصلا اینبدهی به پرسپولیس را قبول دارند؟ کل رقم در حدی هست که دردیرا دوا کند؟

آیا در این مسیر آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، همراهی خواهدکرد؟ البته اگر همراهی شود که استقلال هم فیض می‌برد ولی دراین صورت، ای‌کاش از سهم پرسپولیس، سهمی نداشته باشد.

با این اوضاع و احوالی که صحبتش شد به نظر می‌رسد خدا بایدلطفی کند تا باهمت بازیکنان و درایت کادر فنی و به قولی به لطفیزدان و بچه‌ها، فینال لیگ قهرمانان را برنده از زمین خارج شود تا2 میلیون دلار دیگر به پاداش‌ها اضافه شود.

*دلیل عقب‌افتادگی مالی پرسپولیس

و اما پرسپولیس چرا با داشتن این کارگزار در چنین تنگنای مالیقرار دارد. در این شرایط همان‌طور که گفتیم، طرح موضوعپیشخور شدن درآمد تا حدی یک بحث انحرافی است. در بدترینحالت، پرسپولیس بر سر جریان پرونده برانکو، درآمد ماه آذر خودرا با قرض از دیگران پیش‌خور کرده باشد. درد و مشکل اصلی راقبل از این هم نوشته و گفته‌ایم. این وضعیت از قصور گذشتهناشی می‌شود.

اگر اشتباه نکنیم پرسپولیس برای 2 فصل قبل از محل کارگزارخود، حدود 64 میلیارد تومان درآمد داشت. این رقم قرار بود برایفصل گذشته به حدود 90 میلیارد تومان برسد و بدون در نظر گرفتنتورمی که در یک سال و اندی گذشته شاهد بودیم. درآمد حاصل ازقرارداد کارگزاری حداقل باید به 110 میلیارد تومان می‌رسید. درواقع پرسپولیس باید از تیرماه سال 1398 تا پایان خرداد 1400 باید از محل قرارداد کارگزاری به درآمد 200 میلیاردی می‌رسید. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟

در فصل گذشته، زمان زیادی هدر رفت تا بالاخره قراردادکارگزاری منعقد شود. قراردادی که هیچ کفی نداشت. تمامبرآوردها ارائه شده برای استقبال از اپلیکیشنی که حرف زیادیدر حوزه ارائه خدمات نداشت، اشتباه از کار درآمد. قرارداد کفرقمی نداشت و البته مسوول این وضعیت هیات مدیره و مدیرعاملوقت بود. از درآمد خبری نبود تا اردیبهشت امسال که الحاقیهامضا شد. خب وقتی شما تقریبا یک سال را هزینه کردی و درآمدنداشتی، این قدر عقب می‌مانی که بعدا هرقدر دربیاوری هم بایدبرای جبرانش هزینه کنی.

پرسپولیس به‌جای آن‌که تا آخر خرداد 99 حدود 90 میلیارد درآمدداشته باشد طبق فهرست ارائه شده از سویی کارگذار، 30 میلیارد درآمد داشت. و از تیر امسال تا آخر خرداد هم 80 میلیارددرآمد دارد که حالا امیدواریم تا 20 میلیارد بالاتر از کف قراردادبرود.

ضعف عملکردی پرسپولیس در تابستان و پاییز 98، دلیل مهم اینعقب‌افتادگی مالی است که با هیچ‌چیز برطرف نمی‌شود. مدیرانیکه با وعده‌های خوش آب و رنگی آمده بودند.

انتهای پیام/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.