نامه سازمان لیگ به باشگاه های لیگ برتری؛ نور ورزشگاه ها باید ارتقا پیدا کند

0 120

سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاههای لیگ برتری اعلام کرد که ارتقاء نور ورزشگاه ها بر اساس الزامات تعیین شده ضرورت داشته و در این راستا باید اقدام کنند.

به گزارش پرسپولیس نیوز  و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، سازمان لیگ فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاههای لیگ برتر آخرین دسـتورالعمل های ارسالی از سوی کنفدراسـیون فوتبال آسیا را در حالی ارسال کرد که به ضـرورت ارتقـاء نور ورزشـگاه ها بر اساس الزامات تعیین شـده در نامه فوق، تاکید شده است.

در نامه بهاروند، رییس سازمان لیگ فوتبال به باشگاهای لیگ برتر آمده است که به جهت ضـرورت اخذ مجوزهای لازم بین المللی و اجرای هرچه بهتر رقابت‌ها وخصوصا تامین شـرایط میزبانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسـیا و مقـدماتی جام جهانی مجددا متذکر می‌شود با اسـتناد به دسـتورالعمل پیوست حداقل اسـتانداردهای نور در ورزشـگاه خانگی اعلام شده آن باشـگاه، علاوه برسایر الزامات میزبانی، نور ورزشگاهها برای رقابت‌های ما قبل فینال لیگ قهرمانان آسـیا 1800 لوکس و برای فینال2000 لوکس اعلام است .

بر همین اساس از تاریـخ ابلاغ دسـتورالعمل فوق، برای رقابتهای انتخابی جام جهانی و تیم ملی کشورمان حـداقل شـدت نور تعیین شده 2400 لوکس بوده که ضـرورتًا می‌بایست هرچه سـریعتر به حداقل اسـتانداردهای فوق رسـیده تا بتوانیم شرایط بهتری را برای میزبانی رقابتهای درخواست شده فراهم سازیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.