همراه ما باشید

بهترین و بدترین اتفاق سال 95 برای پرسپولیس

بحث روز: بهترین و بدترین اتفاق سال 95 برای پرسپولیس از نظر شما هوادارن عزیز چه بود؟

بحث روز: بهترین و بدترین اتفاق سال 95 برای پرسپولیس از نظر شما هوادارن عزیز چه بود؟

پیروزی نیوز - بحث روز: بهترین و بدترین اتفاق سال 95 برای پرسپولیس از نظر شما هوادارن عزیز چه بود؟

پیروزی دیلی:

بهترین و بدترین اتفاق سال 95 برای پرسپولیس از نظر شما هوادارن عزیز چه بود؟

شما هوادارن عزیز می توانید نظرات خود را در سایت پیروزی دیلی(همین سایت) ثبت کرده و یا برای ادمین کانال رسمی روزنامه پیروزی ارسال نمایید.

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه