همراه ما باشید

مهدی طارمی جزء زمین فوتبال در هر جایی که ظاهر می شود با عینک است. عینکی که تیپ و قیافه ی مهدی طارمی را کمی تغییر داده است.

مهدی به توصیه پزشک عینک می زند

مهدی به توصیه پزشک عینک می زند

پیروزی نیوز - مهدی به توصیه پزشک عینک می زند

به گزارش خپیروزی دیلی، دوستان مهدی می گویند کمی چشم او ضعیف شده و به همین خاطر و به توصیه پزشک از عینک استفاده می کند.

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه