همراه ما باشید

بررسی فیلم بازی دربی نشان می‌دهد که روزبه چشمی در یک صحنه به جز پنالتی مستق دریافت کارت زرد و اخراج بوده است.

ویدیو/دقیقه 73و 47ثانیه؛چشمی انصاری را سرنگون کرده و با خطایی اشکار مستحق دریافت کارت زرد دوم است

ویدیو/دقیقه 73و 47ثانیه؛چشمی انصاری را سرنگون کرده و با خطایی اشکار مستحق دریافت کارت زرد دوم است

پیروزی نیوز - ویدیو/دقیقه 73و 47ثانیه؛چشمی انصاری را سرنگون کرده و با خطایی اشکار مستحق دریافت کارت زرد دوم استدرباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه