همراه ما باشید

محاسبات مهندسي كاربران پرسپوليسي در تاييد آفسايد بودن گل تراكتور

فردوسي پور اشتباه كرد

محاسبات مهندسي كاربران پرسپوليسي در تاييد آفسايد بودن گل تراكتور

پیروزی نیوز - محاسبات مهندسي كاربران پرسپوليسي در تاييد آفسايد بودن گل تراكتور

كاربران پرسپوليسي در واكنش به اقدام غيرمعمول فردوسي پور در استفاده از محاسبات رياضي براي بررسي آفسايد بودن گل حاج صفي، با محاسبات رياضي مشخص كردند كه اين گل آفسايد بوده است.

برنامه ۹۰ دوشنبه شب در کارشناسی داوری بازی پرسپولیس – تراکتورسازی به اقدامی دست زد که خارج از عادت معمول این برنامه بود و کمتر شاهد آن بودیم. این میزان از تلاش برای هواداران پرسپولیس سوال برانگیز شد که در این ارتباط جدای از واکنش‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی، تماس‌های زیادی از سوی هواداران با باشگاه پرسپولیس صورت گرفت.

در این میان، تعدادی از هواداران به اعتراض اکتفا نکرده و با توجه به تخصص‌هایی که داشته‌اند، مطالب و ادله خود مستند بر پایه اصول علمی را ارسال کردند.

به این ترتیب، تصمیم گرفته شد، بعضی از این موارد منعکس شود.

یکی از هواداران، در توضیحات خود چنین می‌آورد: قاعده این است که ما در یک تصویر هر قدر به سمت نقطه گریز می‌رویم، باید فواصل کمتر و کمتر شود. حالا اگر خط فرضی را کنار بگذاریم و خط واقعی یعنی خط هجده قدم را در نظر بگیریم، یک نکته روشن می‌شود. اینکه با توجه به قاعده فوق، فاصله بازیکن تراکتورسازی با خط هجده قدم نسبت به فاصله شجاع خلیل‌زاده تا هجده قدم کمتر یا حتی برابر که هیچ، بلکه بیشتر هم شده است و این امر نشان می‌دهد او نسبت به خط هجده قدم دورتر و نسبت به دروازه، جلوتر از مدافع پرسپولیس قرار دارد.

حال اگر بخواهیم از فناوری‌ها استفاده کنیم باز هم یک اصل باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد که در برنامه ۹۰ از آن غافل شده‌اند. ما با یک فضای دو بُعدی سر و کار نداریم. باید سه بُعد از فضا را در این معادله قرار بدهیم که از اصول ریاضی و هندسه است.

در این صحنه همانطور که در برنامه ۹۰ اشاره شد، ملاک خط آفساید پای چپ شجاع خلیل‌زاده روی زمین است. بر اساس علم ریاضی و محاسبات هندسی باید در این ارزیابی، موقعیت دست چپ احسان حاج صفی نه در فضا بلکه روی زمین و در موقعیت یکسان در نظر گرفته شود که نتیجه را تغییر می‌دهد. این در حالی است که در برنامه ۹۰ موقعیت دست در بُعد دیگری ملاک قرار داده شد. ضمن آنکه برنامه‌های کامپیوتری به راحتی این موارد را محاسبه می‌کنند.

در این ارتباط یکی از مهندسان معماری با رسم تصویر روی کاغذ و ارسال آن مطلب را به شکل ساده‌ای توضیح می‌دهد.

وی اینگونه می‌گوید: هر دانشجوی معماری این اصل بدیهی را می‌داند که دو جسم در دو ارتفاع متفاوت را نمی‌توان روی یک خط پرسپکتیو مورد سنجش قرار داد.

در واقع ابتدا باید نقطه مورد نظر در ارتفاع که در این جا دست و شانه احسان حاج صفی را روی زمین و برابر با نقطه هدف که در اینجا پای شجاع خلیل‌زاده است، بدست آورد، پس از آن، خط پرسپکتیو را ترسیم می‌کنیم. در این صحنه وقتی این اصول را رعایت می‌کنیم، وقوع آفساید قطعی است و در واقع آنچه که از آن به عنوان خطای دید یاد شد، نه خطای دید، بلکه یک تشخیص درست بصری است.

درباره نویسنده

نادر  نينوايي

نادر نينوايي مشاهده تمام مطالب

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه نگاری

ثبت دیدگاه