همراه ما باشید

واگذاري پرسپوليس و استقلال وعده اي كه هيچ وقت محقق نمي شود

واگذاري پرسپوليس و استقلال وعده اي كه هيچ وقت محقق نمي شود

پیروزی نیوز - واگذاري پرسپوليس و استقلال وعده اي كه هيچ وقت محقق نمي شود

هر از چندگاهي بحث خصوصي‌سازي دو باشگاه پرسپوليس و استقلال مطرح مي‌شود و غالبا مسوولان سازمان خصوصي‌سازي هم آن را پيگيري مي‌كنند و بر اين نظرند كه ظرفيت هاي اين دو باشگاه با برند و هواداراني كه دارند بسيار بالا است. در حال حاضر اعلام شده كه اين دو باشگاه ظرفيت درآمد خوبي دارند و مي‌توانند هزينه ساليانه خود را بدون اتكا به بودجه دولتي تامين مي‌كنند.

با وجود تمام اين اظهارنظرهاي مسوولان امر، پروژه خصوصي‌سازي هميشه در لحظه آخر تعطيل مي‌شود و اين باشگاه‌ها در تملك دولت باقي مي‌مانند.

يوسفي و مطهري دوتن از نمايندگان مجلس شرايط را براي واگذاري اين دوتيم مناسب نمي‌دانند و معتقدند مواردي همچون وضعيت نامناسب اقتصاد فوتبالي در كشور و عدم توجه فوتبال ما به بحث درآمدزاي فوتبال پايه باعث شده كه اقتصاد فوتبالي در كشور شكل نگيرد.

محمد دادكان رييس سابق فدراسيون فوتبال موضوع واگذاري سرخابي‌ها را به نوعي يك سرگرمي براي جامعه مي‌داند و مي‌گويد مطمئن باشيد اين باشگاه‌ها هيچ وقت خصوصي نمي‌شوند. دادكان معتقد است كه اين باشگاه‌ها خصوصي نشده و اگر هم اين اتفاق بيفتد باز به نوعي ديگر اين باشگاه‌ها به دولت وصل خواهند شد.

حالا بار ديگر وعده واگذاري پرسپوليس و استقلال به بخش خصوصي مطرح شده كه بايد ديد آيا اين وعده عملي شده و يا در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.

درباره نویسنده

نادر  نينوايي

نادر نينوايي مشاهده تمام مطالب

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه نگاری

ثبت دیدگاه