همراه ما باشید

از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد

تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس

پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.

تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس

پیروزی نیوز - تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس

علی‌رضا بیرانوند پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از هفته پانزدهم هجدهمین دوره رقابت‌های لیگ‌برتر به عنوان سفیر نماز مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

به گزارش پیروزی‌نیوز پیش از آعاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم مراسم تقدیر از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز تقدیر و تجلیل به عمل آمد. این مراسم توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع) و امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران ترتیب داده شده بود.
چندی پیش از سنگربان شماره یک پرسپولیس و تیم‌ملی ایران در جریان سفر ریاست‌جمهوری به استان سمنان از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز تقدیر و تجلیل به عمل آمده بود.

از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.از سفیر نماز پرسپولیس تقدیر شد تجلیل از بیرانوند توسط امور فرهنگی حرم حضرت شاه‌عبدالعظیم حسنی(ع)+عکس پیش از آغاز دیدار تیم‌های پرسپولیس و پارس‌جنوبی جم از علی‌رضا بیرانوند به عنوان سفیر نماز مراسم تجلیلی از سوی امور فرهنگ آستان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و با هماهنگی امور فرهنگی سازمان‌لیگ فوتبال ایران صورت گرفت.

صالح محمدرحیمی

درباره نویسنده

صالح  محمد رحيمي

صالح محمد رحيمي مشاهده تمام مطالب

خبرنگار ورزشي

ثبت دیدگاه