همراه ما باشید

جاذبه‌های تیم ملی اسیر دافعه های کیروش

چگونه با خودت و تیم ملی چنین کردی؟

چگونه با خودت و تیم ملی چنین کردی؟

پیروزی نیوز - چگونه با خودت و تیم ملی چنین کردی؟

 

"من دلزده هستم" ، "بازیکنان تیم ملی از درون خوشحال نیستند"  این ها اظهارات فردی است که نمی‌توان باور کرد نسبت به نقش و سهم بالای خود در به وجود امدن این شرایط  آگاهی نداشته باشد . مردی که به شکل حیرت آوری استاد خراب کردن رابطه است.

به گزارش پیروزی، ایران در جام جهانی نوعی از فوتبال را ارائه کرد که برای بسیاری دلچسب نبود اما برای مردم همین که بتوانیم تن و بدن نام های بزرگ را بلزانیم ارزشمند بود. همین ها جو روانی خوبی را ایجاد کرد که می توانست یک موتور محرک قدرتمند برای افتخارت بیشتر باشد ولی چه کسی این انرژی را از بین برد؟

آیا او کسی غیر از خود کارلوس کیروش بود که با موضعگیری های نادرست همه چیز را بر هم ریخت؟ امروز باید از او پرسید تو با خودت، آن همه انرژی و رویکردهای مثبت و با روح و روان تیم ملی کشور چه کردی؟ چرا به جای تعمل و آرامش از در تقابل و جنگ درآمدی که بعضی بازیکنانت هم به تاثیر از تو چنین کنند؟ واقعا چه نیازی به این گونه برخورد ها بود؟ دود چنین رفتاری در چشم چه کسانی می رود؟ آیا غیر از این است که همه ، حتی خود تو از آن متضرر شدی؟ در فضایی که ایجاد کردی تا نتیجه اش این باشد که همه از تو فراری باشند، برای بدرقه تیم ملی انتظار چگونه حرکت خودجوشی را داشتی؟ اصلا این همه دافعه ای را که داری ، قبول می کنی؟ یک بار از خودت پرسیدی چرا همه فراری شده اند؟

آقای کیروش تو چگونه توانستی آن فضای خوب جام جهانی را به شرایط امروز برسانی؟ چگونه آن شرایط به جای تبدیل شدن به وحدت ملی فوتبال ، به جنگ و جدل ملی بدل شد. مقصرش چه کسی بود؟ چه کسی شروع کرد؟ چه کسی باید خودش را کنترل می کرد و سیاست به خرج می داد؟
صحبت های قبل و بعد از هر بازی جام جهانی را به یاد داری؟ مترجمت را می دیدی که کاسهای داغ تر از اش بود و همان حرف ها را با شدت و حرارت بیشتری بیان می کرد تا این بار منفی بیشتر شود را می دیدی؟ آن تکه کلام هایی که مبهم می انداختی و معلوم بود چه کسی را می گویی چه کمکی به تو، تیم ملی، فوتبال ایران و در کل خود فوتبال می کرد؟ چرا همه در ها و پنجره ها را بستی در حالی که فدراسیون فوتبال هم کوچکترین جسارتی برای مدیریت این شرایط نداشته است؟

درباره نویسنده

ابراهيم  فتاحي

ابراهيم فتاحي مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه