همراه ما باشید

سامان نریمان جهان برای پرسپولیسی شدن هنوز یک خوان دیگر پیش رو دارد.یک مشکل برای پرسپولیسی شدن نریمان جهان وجود دارد که البته حل شدنیست و به احتمال فراوان تا فردا حل خواهد شد.

نریمان جهان به یک شرط پرسپولیسی خواهد شد

نریمان جهان به یک شرط پرسپولیسی خواهد شد

پیروزی نیوز - نریمان جهان به یک شرط پرسپولیسی خواهد شد


سامان نریمان جهان برای پرسپولیسی شدن هنوز یک خوان دیگر پیش رو دارد.یک مشکل برای پرسپولیسی شدن نریمان جهان وجود دارد که البته حل شدنیست و به احتمال فراوان تا فردا حل خواهد شد.

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه