همراه ما باشید

موازنه ها عوض شد

با یک گل هوای پرسپولیس بهاری شد

با یک گل هوای پرسپولیس بهاری شد

پیروزی نیوز - با یک گل هوای پرسپولیس بهاری شد

 

پرسپولیس با یک گل در تاریخ لیگ برتر از استقلال پیش افتاد 

به گزارش پیروزی پرسپولیس در بازی شماره ۳۶ لیگ برتر از حریف حود یک برد ویک گل پیش افتاد .
موازنه ها عوض شد با یک گل هوای پرسپولیس بهاری شد
 

پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر برابر استقلال با ۹برد و۸باخت و۱۹ مساوی، ۳۲ گل زده و۳۲ گل خورده پیش افتاد .
 

۱-پرسپولیس ۱ استقلال ۱ 
۲-پرسپولیس ۰ استقلال ۰
۳-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۴- پرسپولیس ۲ استقلال ۱
۵-پرسپولیس ۱ استقلال۲
۶-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۷-پرسپولیس ۰ استقلال ۰
۸-پرسپولیس ۲ استقلال۳
۹-پرسپولیس ۰ استقلال ۱
۱۰-پرسپولیس ۰استقلال ۰
۱۱-پرسپولیس ۲ استقلال ۱
۱۲-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۳-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۴-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۵-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۶-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۷-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۱۸-پرسپولیس ۲ استقلال ۱
۱۹-پرسپولیس ۰ استقلال ۱
۲۰-پرسپولیس ۰استقلال ۱
۲۱-پرسپولیس ۰استقلال۲
۲۲-پرسپولیس ۳ استقلال ۲
۲۳-پرسپولیس ۰استقلال ۰
۲۴-پرسپولیس ۰استقلال ۰

۲۵-پرسپولیس ۰استقلال ۰
۲۶-پرسپولیس ۰استقلال ۰
۲۷-پرسپولیس ۲استقلال ۱
۲۸-پرسپولیس ۱ استقلال ۰
۲۹-پرسپولیس ۱ استقلال ۱
۳۰-پرسپولیس ۴ استقلال ۲
۳۱-پرسپولیس ۰استقلال ۰
۳۲-پرسپولیس ۲ استقلال ۳
۳۳-پرسپولیس ۱ استقلال ۰
۳۴-پرسپولیس ۰استقلال ۱
۳۵-پرسپولیس ۰ استقلال ۰
۳۶-پرسپولیس ۱ استقلال ۰

×حالا پرسپولیس با ۹برد و۱۹مساوی و۸باخت، ۳۳ گل زده و۳۲ گل خورده موازنه های لیگ برتر را بر هم زده ویک برد ویک گل زده از حریف خود پیش افتاده است .حریفی که متاسفانه ۲ ماهی بود که برای این بازی در حال کری خوانی بود .

درباره نویسنده

مهدي  حداد پور

مهدي حداد پور مشاهده تمام مطالب

روزنامه نگار ورزشي/ تاريخ نگار فوتبال/ تکنیکال ارتوپد

ثبت دیدگاه