همراه ما باشید

رامین رضاییان در حالی در ترکیب اصلی تیم قرار نگرفت که محسن مسلمان هم امکان بازی نداشت. فهمیدن اینکه در مورد رضاییان چه خبر است کار دشواری نیست. 

کلیدهای برانکو برای رمزگشایی از ماجرای رضاییان

کلیدهای برانکو برای رمزگشایی از ماجرای رضاییان

پیروزی نیوز - کلیدهای برانکو برای رمزگشایی از ماجرای رضاییان

بعضی خبرنگاران هم بیش از آنکه از روی عادت سوال بپرسند و بعد گوش نکنند چه پاسخی ارائه می شود باید کلید معما را از صحبت های خود برانکو پیدا کنند.

نکته اول به آخرین تمرین پیش از بازی با سایپا مربوط می شد. تمرینی که می گویند رضاییان در جریان آن بسیار خوب بود ولی چون در طول هفته تمرین نداشت منطقی هم نبود در فهرست قرار بگیرد. او قبل از پایان همان تمرین ناگهان اعلام مصدومیت کرد.

نکته بعدی به صحبت های کادر پزشکی مربوط می شود که به صراحت اعلام شده بود مشکل جدی نیست ولی بعد ناگهان بدون آنکه اتفاق خاصی روی بدهد، بحث جدی بودن آسیب دیدگی او مطرح شد.

و اما از کلیدهای این ماجرا به کنفرانس خبری پس از بازی با سایپا مربوط می شد.

در شرایط عادی غیر ممکن است برانکو پنج روز مانده به مسابقه بعدی بی حرف پس و پیش خبر بدهد رضاییان مصدوم است و در بازی بعدی حاضر نیست. آن روز کاملا مشخص بود، آن صحبت برانکو که خارج از هر عادتی بود، واکنشی به یک اتفاق در همان آخرین تمرین پیش از بازی با ساپا بود. آن اتفاق چه بود؟

کلید بعدی در صحبت برانکو در کنفرانس خبری پیش از بازی با گسترش فولاد تبریز قرار داشت. وقتی که از محرمی تعریف می کند و در مورد رضاییان به شکلی صحبت کرد که گویی شانس بازی ندارد. دیگر نمی توان نفهمید که برانکو از یک اتفاق ناراحت است.

و بچه گانه است اگر فکر کنیم ذهن او درگیر مسائل ابتدای فصل است. ما خیلی دقیق می دانیم ماجرا چه بوده است ولی اجازه بدهید به خاطر تیم درباره اش سخن نگوییم البته موضوع تا اینجا از سوی تمام عوامل از جمله رضاییان خوب مدیریت شد.

ابراهیم فتاحی

خبرنگار

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه