همراه ما باشید

از وقتی برانکو آمد قلعه نویی روی خوش ندید!

۲روز فاصله داریم تا قهرمان شدن، ۲ روز فاصله داریم با بزرگ بودن در بین تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتربرای بار سوم …یک بار دیگر…

پیروزی نیوز - از وقتی برانکو آمد قلعه نویی روی خوش ندید!

 

۲روز فاصله داریم تا قهرمان شدن، ۲ روز فاصله داریم با بزرگ بودن در بین تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتربرای بار سوم …یک بار دیگر امیر قلعه نویی مهم ترین حریف تیم فوتبال پرسپولیس بوده است …البته پرسپولیسی که برای بار چهارم توسط برانکو بالاتر از امیر قلعه نویی ایستاده است .

به گزارش پیروزی ،امیر قلعه نویی در دوران مربیگری خود همواره تیم های بزرگ وپر ستاره را هدایت کرده است. او در این سالها سرمربی تیم هایی چون استقلال اهواز، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، مس کرمان،تراکتورسازی تبریز وذوب آهن اصفهان بوده است

قلعه نویی در یک مقطع سرمربی استقلال اهواز، در ۳ مقطع سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، در ۲ مقطع سرمربی تراکتورسازی ودر ۲ مقطع سرمربی تیم فوتبال سپاهان بوده است وخلاصه در یک مقطع هم هدایت تیم های فوتبال مس کرمان وذوب آهن را بر عهده داشته است .

رویارویی های سال به سال پرسپولیس وقلعه نویی را با هم مرور خواهیم کرد .

×لیگ دوم حرفه ای:پرسپولیس(۳)وقلعه نویی(۱۱)

در این سال پرسپولیس با ۴۴متیاز در ۲۶بازی سوم شد و قلعه نویی با ۲۸ امتیاز با تیم فوتبال استقلال اهواز عنوان یازدهم را به دست آورده ودر مسابقات فوتبال لیگ برتر ۲۸امتیاز به دست آورد .

با این حساب در اولین حضور قلعه نویی در لیگ برتر پرسپولیس از حیث رتبه یک بار بالاتر از استقلال بوده است .

 

×لیگ سوم حرفه ای: قلعه نویی (۲) وپرسپولیس(۵)

در این سال استقلال تهران تیم قلعه نویی بود .در این فصل او با تیم فوتبال استقلال ۵۱امتیاز گرفته ورتبه دوم را به دست آورد وپرسپولیس با هدایت بگویچ در مسابقات این دوره پنجم شده واز قلعه نویی پایین تر قرار گرفت .

قلعه نویی در این سال با پرسپولیس مساوی کرد .یک بار ما بالاتر ویک بار قلعه نویی!

×لیگ چهارم حرفه ای: قلعه نویی (۳) وپرسپولیس(۴)

استقلال برای دومین بار عنان کار خود را به قلعه نویی داد. در این سال پرسپولیس با امتیازی بسیار نزدیک به استقلال چهارم شد والبته قلعه نویی برای بار دوم بالاتر از پرسپولیس قرار گرفت .

×لیگ پنجم حرفه ای : قلعه نویی(۱) وپرسپولیس (۹)

سال ۸۴ سال بسیار بدی برای پرسپولیس بود واستقلال با امیر قلعه نویی در این سال قهرمان شد در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس در سال ۸۴ تیم نهم مسابقات فوتبال لیگ کشور شد .

در این سال قلعه نویی برای بار سوم از پرسپولیس بالاتر قرار گرفت در حالی که پرسپولیس تنها یک بار در سال ۸۱ بالاتر از قلعه نویی ایستاده بود .

لیگ هفتم حرفه ای: پرسپولیس (۱) ومس کرمان(۳)

قلعه نویی در زمانی که پرسپولیس در لیگ ۸۵ با دنیزلی در رتبه سوم ایستاد سرمربی تیم ملی بود .او در نیم فصل مسابقات لیگ هفتم هدایت مس کرمان را عهده دار شد والبته اگر تنها نیم فصل دوم را مورد محاسیه قرار دهیم پرسپولیس که قهرمان لیگ شده بود در نیم فصل دوم هم بالاترین امتیازات را داشته ومس کرمان در رده سوم قرار گرفت .

حالا حساب پرسپولیس وقلعه نویی ۳-۲ شد وفاصله پرسپولیس با قلعه نویی نزدیک تر شد .

×لیگ هشتم حرفه ای: قلعه نویی (۱) وپرسپولیس(۵)

قلعه نویی به تیم فوتبال استقلال برگشت وبا این تیم قهرمان شد اما پرسپولیس که در ابتدای مسابقات لیگ با قطبی وارد میدان شده بود در بخش دوم با پیروانی وبخش سوم با وینگادا کار کرده ولی در پاین مسابقات با رتبه پنجم کار پرسپولیس تمام شد .

قلعه نویی در این سال از پرسپولیس ۴-۲ پیش افتاد .

×لیگ نهم حرفه ای : قلعه نویی (۱) وپرسپولیس(۴)

در سال ۸۸ قلعه نویی با تیم فوتبال سپاهان قهرمان مسابقات فوتبال لیگ برتر شد وپرسپولیس با کرانچار وسپس علی دایی عنوان چهارم لیگ را به دست آورد .سپاهان تیمی پرستاره را به وجود آورده بود .

قلعه نویی حالا ۵-۲ از پرسپولیس پیش افتاد .

×لیگ دهم حرفه ای: قلعه نویی (۱) وپرسپولیس(۴)

یک بار دیگر قلعه نویی در سپاهان بود ودایی در پرسپولیس واین بار سپاهان با مهدی رحمتی وسید جلال حسینی وحاج صفی وهادی عقیلی وخسرو حیدری وفابیو جانواریو ومحرم نویدکیا وابراهیم توره وعمادرضا و…به واقع تیمی بود که بدون سرمربی هم قهرمان می شد با این حال سپاهان باز هم قهرمان شد اما نه مثل سال گذشته قهرمانانه …

قلعه نویی حالا از پرسپولیس ۶-۲ پیش افتاد .

×لیگ یازدهم حرفه ای: قلعه نویی(۲) وپرسپولیس(۱۲)

قلعه نویی به تراکتورسازی رفت واین بار با تیم تراکتورسازی تیم دوم لیگ شد ودر آن سوی هم پرسپولیس در سالی بسیار بد با استیلی وسپس دنیزلی تیم دوازدهم لیگ شد وبدترین عنوان تاریخ خود را به دست آورد .

قلعه نویی حالا از پرسپولیس ۷-۲ پیش افتاد .

لیگ دوازدهم حرفه ای: قلعه نویی (۱) وپرسپولیس(۷)

قلعه نویی به استقلال برگشت وبا تیم فوتبال استقلال که باز هم پر ستاره بود اول شد .او رفته رفته از قدرت تیم خودش وخودش به عنوان سرمربی با رفتار محتاطانه فنی می کاهید .پرسپولیس اما با جذب ۵ستاره بزرگ مثل کریم انصاری فرد .سید جلال حسینی ومحمد قاضی وپولادی وماهینی  و… تنها هفتم شد .

قلعه نویی از پرسپولیس ۸-۲ جلوتر رفت .

×لیگ سیزدهم حرفه ای: پرسپولیس(۲) وقلعه نویی(۴)

پرسپولیس بعد از مدت ها با سرمربیگری علی دایی مدعی عنوان قهرمانی شد .طی ۵ سال متوالی که تیم های قلعه نویی بالاتر از پرسپولیس بود حالا پرسپولیس با علی دایی در لیگ دوم شد اما قلعه نویی با استقلال به رتبه چهارم رسید .

حالا قلعه نویی از پرسپولیس ۸-۳ پیش بود .

×لیگ چهاردهم حرفه ای : قلعه نویی(۶) وپرسپولیس (۸)

قلعه نویی وپرسپولیس هر ۲ بد بودند وبرای اولین بار در بین ۵ تیم اول صدر جدول هیچ کدام پرسپولیس واستقلال نبودند .

قلعه نویی از پرسپولیس ۹-۳ پیش افتاد .

×لیگ پانزدهم حرفه ای : پرسپولیس (۲) وقلعه نویی (۴)

برانکو در اولین سال حضور درپرسپولیس عملکردی عالی داشت ورتبه دوم را علیرغم برتری  گرفت واستقلال با قلعه نویی چهارم شد .

پرسپولیس فاصله خود را با تیم قلعه نویی کاست و ۹-۴ از قلعه نویی عقب ماند .

×لیگ شانزدهم حرفه ای: پرسپولیس(۱) وقلعه نویی(۳)

برانکو با پرسپولیس قهرمان شد وقلعه نویی با تراکتورسازی سوم شد .

فاصله کمتر شد وبه ۹-۵ رسید .

× لیگ هفدهم حرفه ای : پرسپولیس(۱) وقلعه نویی (۲)

برانکو با پرسپولیس باز هم قهرمان شد وقلعه نویی با ذوب آهن رتبه دوم را گرفت .

حالا فاصله ای که زمانی ۹-۳ شده بود به ۹-۶ رسید .

××شرایط باز هم تفاوتی زیادی ندارد ودر جدول پرسپولیس از سپاهان جلو است وبا یک مساوی هم پرسپولیس قهرمان خواهد شد .

پرسپولیس فاصله راحالا به ۷-۹ خواهد رساند .

انتهای پیام/

درباره نویسنده

مونا  پوركشاورز

مونا پوركشاورز مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه