همراه ما باشید

بازتاب انتخاب عسکری محمدیان در یک سایت روس

بازتاب انتخاب عسکری محمدیان در یک سایت روس

پیروزی نیوز - بازتاب انتخاب عسکری محمدیان در یک سایت روس

 

یک سایت روس به بازتاب خبر انتخاب عسکری محمدیان بعنوان رئیس هیأت کشتی استان مازندران پرداخت.

 

به گزارش پرسپولیس نیوز، در گزارش این سایت روس از عسکری محمدیان بعنوان یکی از المپین های کشتی ایران نامبرده است که ساکن مازندران است و بعنوان مربی در زادگاه خود به فعالیت پرداخته است.

 

این سایت در ادامه آورده است مردم مازندران به مدال ها و عناوینی که این کشتی گیر بدست آورده از جمله ۲ مدال نقره المپیک افتخار می کنند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه