همراه ما باشید

پیروزی دیلی؛تصاویر سفر سرخپوشان به آبادان برای  برگزاری دیدار برگشت با صنعت نفت:

گزارش تصویری؛ سفر سرخپوشان به آبادان

گزارش تصویری؛ سفر سرخپوشان به آبادان

پیروزی نیوز - گزارش تصویری؛ سفر سرخپوشان به آباداندرباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه