همراه ما باشید

قطعه‌ی نام‌آوران بهشت‌زهرا صبح امروز مردی را در آغوش کشید که به اندازه 62 سال حضورش در این دنیا نجیب بود. دفاع وسط عزم آهنیینی که بی‌شک یکی از ارکان اصلی پرسپولیس مخوف دهه 60 بود.

خداحافظ کاپیتان نجیب

خداحافظ کاپیتان نجیب

پیروزی نیوز - خداحافظ کاپیتان نجیب

هم‌بازی و یار قدیمی علی پروین که اگرچه به اندازه بزرگیش بزرگ جلوه داده نشد اما بی‌شک مکتب و تاریخ بزرگ پرسپولیس هیچ‌گاه او را از لوح خاطرات خود پاک نمی‌کند. اگرچه امروز امجدیه بار دیگر شاهد پر و خالی شدن خود پس از در گذشت یکی از یاران قدیممی خود نبود، اما داستان سید علی خانی همان داستان تکراری انزوا، بی‌توجهی و بی‌مهری بود. حال چه فرقی می‌کند که دور آخر را در امجدیه بزنن یا در بهشت‌زهرا؟

پس بدرود کاپیتان نجیب، انگار دهه 90 جایی برای بزرگان دهه 60 نداشت، سلام ما را به همسایگان ابدیت پورحیدری و بهزادی برسان.


موسی خواجوی

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه