همراه ما باشید

استدلالات ادبی که غالبا مبتنی بر قیاس و شباهت است ، دور از استدلالات منطقی و قضایی است . چون در منطق و در مقام قضا ، عناوین واقعیه معتبر است نه تعاریف ظاهریه .

آقایان گزارشگر ؟ داور همان قاضی نیست !!!

آقایان گزارشگر ؟ داور همان قاضی نیست !!!

پیروزی نیوز - آقایان گزارشگر ؟ داور همان قاضی نیست !!!داور در اصطلاح به کسی گفته میشود که برای داوری یا حکمیت انتخاب شده باشد ولی نه بطریق فصل خصومت قضات دادگاه های رسمی .
قاضی هم کسی است که به شغل قضاء و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد و به معنی دادرس هم استعمال میشود . مسابقه به معنی سبقت و پیشی گرفتن است و نه به معنای جدال و جنگ و خصومت . داور یک مسابقه ورزشی مثل فوتبال ، کسی است که مطابق قوانین و مقررات ، بین بازیکنانی که این موارد را درون زمین رعایت نکنند و  یا از آن عدول و سرپیچی نمایند تذکر داده و تنبیه میکند اما غالبا در گزارش مسابقات فوتبال شنیده میشود که بعضا گزارشگران برای هیجان دادن به آن ، از کلمات جدال و جنگ و در پاره ای موارد ، داور را قاضی خطاب مینمایند . همانطور که توضیح داده شده وظیفه قاضی فصل خصومت است در حالیکه یک مسابقه فوتبال یک رقابت ورزشی است و نه یک خصومت ورزشی در غیر اینصورت با اهداف و روح ورزش منافات دارد ولیکن بکارگیری گزارشگران از کلمه قاضی بجای داور یک مصطلح تماما غلط است .

فرهاد خراسانی
حقوقدان

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه