همراه ما باشید

علی کریمی بی‌شک یکی از مهمترین چهره‌های این‌روزهای ایران است که می‌تواند خیزش اجتماعی ایجاد کند.

تفاوت‌های آقای جادوگر با یک رفتار دلی

تفاوت‌های آقای جادوگر با یک رفتار دلی

پیروزی نیوز - تفاوت‌های آقای جادوگر با یک رفتار دلی

به گزارش پیروزی‌دیلی، علی کریمی نه برای دو میلیون فالووری که در اینستاگرام دارد، بلکه برای شخصیت کاریزماتیکش در سال های فوتبال، توان بالایی دارد برای اینکه در خیزش های اجتماعی بتواند به عنوان یک کنشگر باشد. علی قطعا یک الگوی کامل نیست اما از دیرباز رفتارهایش همیشه پر بوده از برخوردهایی که می تواند الگو شود. از روزی که خودش را موظف دانست که برای بچه های فوتبال بانوان البسه فراهم کند تا با لباس های بی کیفیت به مسابقات نروند تا روزی که برای قربانی مظلوم فجایع کهریزک، پیراهنش را هدیه کرد. او همیشه سعی کرده خیلی خودجوش فعالیت اجتماعی داشته باشد. جنسی از فعالیت که هیچ ستاره فوتبال دیگری مانندش را انجام نمی دهد.


رفتارهای تند فوتبالی اش همیشه نقدهای تندی به همراه داشته و گاه درک رفتارهایش شاید سخت بوده برای همه ما. ولی در کنش های اجتماعی، اگر تصمیمی گرفته، دلی بوده. از روز بازی ایران و کره در بحبوحه خرداد 88 تا روزی که به معصومه ابتکار برای گرد و غبار اهواز تاخت. او آنچه را خودش باور دارد می نویسد. کسی توصیه ای برایش نداشته که هیچ وقت وارد سیاست نشو. او چیزی که خودش دوست دارد و درست می بیند، درباره اش اقدام می کند. دنبال پست و مقام نیست و حرفش را صریح می زند. وقتی با احمدی نژاد خوب نیست، در تمرین تحویلش نمی گیرد. وقتی می خواهد از حسن روحانی حمایت کند و مردم را تشویق به حضور در انتخابات کند، دنبال منفعتی نیست. نه ستادی رفته، نه با چهره های سیاسی عکس یادگاری گرفته و نه حتی هیچ کدام از دولتی ها دست شان به او رسید یا با او سخن گفته اند. خودش اصرار دارد امروز تداوم دولت نیاز کشور است و برایش تبلیغ می کند و از خودش مایه می گذارد و برای این رفتارش چشمداشتی ندارد. درست به عکس خیلی از ستاره هایی که این روزها در ستادهای مختلف رفت و آمد دارند یا حمایت می کنند و حمایت های شان را تکذیب می کنند!

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه