همراه ما باشید

ستاره جدی پرسپولیس در دوران نوجوانی از شاگردان مدرسه فوتبال افشین پیرانی در شیراز بود.

سروش رفیعی بازیکن مدرسه فوتبال افشین پیروانی بود

سروش رفیعی بازیکن مدرسه فوتبال افشین پیروانی بود

پیروزی نیوز - سروش رفیعی بازیکن مدرسه فوتبال افشین پیروانی بود

سروش رفیعی فوتبال را از مدرسه فوتبال افشین پیروانی در شیراز آغاز کرد.عکس فوق متعلق به مسابقات مدارس فوتبال در ورزشگاه شهدای ارتش شیراز است.

درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه