همراه ما باشید

تراکتور از پنجره نقل و انتقالات زمستانی محروم بوده و این موضوع را پس از ورود به سیستم تی ام اس برای درخواست آی تی سی شهباززاده متوجه شده اند.

قابل توجه رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ;فیفا چه می داند بازیکن سرباز چیست و چه قانونی دارد؟

قابل توجه رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ;فیفا چه می داند بازیکن سرباز چیست و چه قانونی دارد؟

پیروزی نیوز - قابل توجه رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ;فیفا چه می داند بازیکن سرباز چیست و چه قانونی دارد؟

به گزارش سایت پیروزی دیلی، پنجره زمستانی شامل زمان آغاز نقل و انتقالات نیم فصل تا پایان آن است. موضوع تراکتور مربوط به بازیکن پرتغالی آنهاست.بازیکنی که رای قطعی مطالبه او سه ماه قبل ابلاغ شده و از آن تجدیدنظر خواهی هم احتمالا نشده است. 
در چنین حالتی پرونده به سبب قطعیت رای و تمرد از اجرای احکام مطابق ماده ٦٤ انضباطی فیفا به کمیته انضباطی فیفا ارسال می شود. کمیته انضباطی بابت این عدم احترام به تصمیمات مجازات هایی را در نظر می گیرد. این مجازات ها قطعی است و برابر ماده ١٠٢ باید به همه طرفین پرونده و فدراسیون مربوطه ارسال و ابلاغ شوند. 
بر اساس اخبار رسانه ها متوجه شدیم، آرش نجفی در خصوص این موضوع اظهاراتی داشته و با شناختی که از ایشان داریم قطعا فرد مطلعی است و قوانین و مقررات بین المللی را می شناسد و حتما با دلیل گفته که مشکلی برای بازیکنان داخلی وحود ندارد. 
عدم ابلاغ به باشگاه تراکتور ممکن است به سبب این باشد که آن باشگاه وکیل بین المللی خارج از کشور داشته و برابر ماده ١٠٠ انضباطی فیفا رای به وکیل ابلاغ شده باشد ولی مسئولیت اجرای رای طبق ماده ٦٤ بر عهده فدراسیون ایران بوده و چنانچه رای ابلاغ شده و اجرا نشده باشد فدراسیون هم ممکن است با مجازات شود. 
در خصوص اینکه آقای فتاحی اعلام کرده احتمالا این محرومیت شامل بازیکنان سرباز نمی شود هم بحثی غیر حقوقی است و فیفا چه می داند سرباز چیست و چه قانونی دارد.بازیکن سرباز و غیر سربازاز نظر فیفا بازیکن است. 
باید تاریخ ابلاغ احکام مشخص شود.بر اساس ماده ١٠٦ انضباطی فیفا احکام به محض ابلاغ باید اجرا شوند و اگر قبل از به خدمت گیری بازیکنان ایرانی ، رای ابلاغ شده باشد آن انتقالات هم زیر سئوال است و اگر بعد از آن باشد قاعدتا شامل آن سه نفر نمی شود. در این باره روابط بین الملل فدراسیون می تواند اعلام نظر کند.فیفا اگر رای را فقط برای فدراسیون هم فرستاده باشد فرض را بر این می گذارد که چهار روز بعد به دست باشگاه رسیده است.


درباره نویسنده

مهدی  بگلری

مهدی بگلری مشاهده تمام مطالب

مدیر مسئول

ثبت دیدگاه