همراه ما باشید
پیروزی نیوز
پايگاه خبري پیروزی نيوز

کشتی و وزنه برداری

از سوی اتحادیه جهانی کشتی/ دکتر محبوبی به جلسه کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی دعوت شد

از سوی اتحادیه جهانی کشتی/ دکتر محبوبی به جلسه کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی دعوت شد