همراه ما باشید
پیروزی نیوز
پايگاه خبري پیروزی نيوز

مصاحبه

مذاکره با قطبی صحت ندارد / پیشنهاد تراکتورسازی به سرمربی عثمانلی اسپور

مذاکره با قطبی صحت ندارد / پیشنهاد تراکتورسازی به سرمربی عثمانلی اسپور