همراه ما باشید

مصاحبه

کنعانی‌زادگان: می‌خواهند برای ما حاشیه درست کنند اما نیمکت‌نشینی هم در پرسپولیس افتخار است

تصاویر برگزیده