همراه ما باشید

اتهامات واهی

کامیابی‌نیا: کمیته انضباطی با اتهام‌زنندگان برخورد کند/ به جای جنگیدن در زمین به پرسپولیس تهمت می‌زنند

کامیابی‌نیا: کمیته انضباطی با اتهام‌زنندگان برخورد کند/ به جای جنگیدن در زمین به پرسپولیس تهمت می‌زنند

تصاویر برگزیده