همراه ما باشید

جام جهانی

خداحافظي رسمي سيدجلال از تيم ملي/حسيني:بزرگترين حسرتم بازي نكردن در جام جهاني بود

خداحافظي رسمي سيدجلال از تيم ملي/حسيني:بزرگترين حسرتم بازي نكردن در جام جهاني بود

تصاویر برگزیده