همراه ما باشید

جو سازی

باز هم تنش ها، هواداران را به جان هم انداخت / تکرار جوسازی سپاهانی ها علیه پرسپولیس

باز هم تنش ها، هواداران را به جان هم انداخت / تکرار جوسازی سپاهانی ها علیه پرسپولیس

    تصاویر برگزیده