همراه ما باشید

حیدر سلیمانی

سلیمانی: گل مانژوکیچ خطا بود/هافبک الدحیل بخاطر خطای روی ترابی باید اخراج میشد

سلیمانی: گل مانژوکیچ خطا بود/هافبک الدحیل بخاطر خطای روی ترابی باید اخراج میشد

    تصاویر برگزیده