همراه ما باشید

دروغ

استراماچونی: مدیران استقلال مدارک و اطلاعات جعلی منتشر کردند / هم به من هم به بازیکنان دروغ گفتند

استراماچونی: مدیران استقلال مدارک و اطلاعات جعلی منتشر کردند / هم به من هم به بازیکنان دروغ گفتند

    تصاویر برگزیده