همراه ما باشید

رسول پناه

رسول پناه: در خصوص برانکو خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند/ قراردادمان با آتیه داده پرداز فسخ شده است

رسول پناه: در خصوص برانکو خطری پرسپولیس را تهدید نمی‌کند/ قراردادمان با آتیه داده پرداز فسخ شده است

تصاویر برگزیده