همراه ما باشید

صنعت نفت آبادان

پیروزی پر گل سایپا مقابل نفتی‌ها

پیروزی پر گل سایپا مقابل نفتی‌ها

تصاویر برگزیده