همراه ما باشید

فرزاد آشوبی

برخی پیشکسوتان تیم مدعی قهرمانی را هر روز به چالش می کشند / گویا دهه ۸۰ را فراموش کرده‌اند

برخی پیشکسوتان تیم مدعی قهرمانی را هر روز به چالش می کشند / گویا دهه ۸۰ را فراموش کرده‌اند

تصاویر برگزیده