همراه ما باشید

فنونی زاده

کنایه پیشکسوت پرسپولیس به کی‌روش؛ با ابرام چرخی هم قهرمان می‌شویم

کنایه پیشکسوت پرسپولیس به کی‌روش؛ با ابرام چرخی هم قهرمان می‌شویم

تصاویر برگزیده