همراه ما باشید

قیمت بلیت

نیمه نهایی جام حذفی / اعتراض مدیران پرسپولیس به رفتار سپاهانی‌ها / قیمت بلیت‌ها کم شد

نیمه نهایی جام حذفی / اعتراض مدیران پرسپولیس به رفتار سپاهانی‌ها / قیمت بلیت‌ها کم شد

    تصاویر برگزیده