همراه ما باشید

لغو بازی ها

کیانی: چه اصراری به برگزاری بازی‌هاست؟ / مسابقات لیگ را تحریم می‌کنم

کیانی: چه اصراری به برگزاری بازی‌هاست؟ / مسابقات لیگ را تحریم می‌کنم

تصاویر برگزیده