همراه ما باشید

ورزشگاه شهید کاظمی

زمین چمن ورزشگاه شهید کاظمی برای تمرین پرسپولیس آماده شد

زمین چمن ورزشگاه شهید کاظمی برای تمرین پرسپولیس آماده شد

تصاویر برگزیده