همراه ما باشید

کالدرون

انصاری‌فرد:دوست ندارند پرسپولیس برای چهارمین بار قهرمان شود/ حرف هایی درباره برانکو هست که بعدا می گویم/ همه چیز را از چشم تاج می بینیم

انصاری‌فرد:دوست ندارند پرسپولیس برای چهارمین بار قهرمان شود/ حرف هایی درباره برانکو هست که بعدا می گویم/ همه چیز را از چشم تاج می بینیم

تصاویر برگزیده